Om oss


Vad driver oss till att vilja erbjuda de mest prisvärda tygblöjorna i Sverige?

Ansamlingen av plastavfall på jorden är ett problem som påverkar oss alla. Även i Sverige där 99% av avfallet återvinns fortsätter många föremål (inklusive nästan alla blöjor) att förbrännas. I ett försök att bekämpa stigande koldioxidnivåer och globala klimatförändringar vänder många föräldrar till återanvändbara tygblöjor, vilket ger ett mycket mer miljövänligt och praktiskt alternativ till vanliga blöjor.

När vi själva ville köpa tygblöjor till vår bebis Leo som inte såldes till överpris och som höll en bra kvalitet, var vi tvungna att förlita oss på tvivelaktiga säljare som bedriver onlineverksamhet från Kina för att kunna köpa prisvärda tygblöjor av den moderna typen och stilen vi ville ha i Sverige.

Då bestämde vi oss för att arbeta med utvalda välrenommerade internationella märken för att testa ut olika tygblöjor som Leo försökte och godkände för kvalitet, med avsikt att sälja dessa produkter i Sverige. På BabyLeo är vi stolta över att kunna erbjuda dig de mest prisvärda tygblöjor som finns i Sverige från det pålitliga internationella varumärket Alva Baby. Dessa levereras plastfria från vårt lager i Stockholm nästa dag efter inköpet. Genom att erbjuda kvalificerade, men ändå moderna, tygblöjor i vackra mönster hoppas vi stimulera fler föräldrar att minska familjens miljöpåverkan och ge en grönare framtid för alla våra barn.

Har du några frågor eller tvekan om hur du använder tygblöjor? Kontakta oss! Och låt oss vara din tygblöje-förespråkare!


What drives us to provide the most affordable cloth diapers in Sweden?

The accumulation of plastic waste on Earth is an issue that affects all of us. Even in Sweden, where 99% of waste is recycled, many items (including virtually all diapers) continue to be incinerated. In an effort to combat rising CO2 levels and global climate change, many parents are turning to reusable cloth diapers, which offer a much more eco-friendly and practical alternative to regular disposable diapers.

In our personal ventures with our baby, Leo, we had to rely on questionable sellers operating online businesses shipping from China in order to be able to purchase affordable cloth diapers of the modern type and style we wanted in Sweden. It was then that we decided to work with select reputable international brands for testing out different cloth diapers that Leo tried and approved for quality, with the intent of reselling these products in Sweden.  At BabyLeo, we are proud to bring you the most affordable cloth diapers available in Sweden from the trusted international brand Alva Baby. These are shipped plastic free from our warehouse in Stockholm next day after purchase. By providing quality controlled yet affordable modern cloth diapers in beautiful patterns, we hope to incentivize more parents to reduce their family's environmental impact, and provide a greener future for all of our children.

Do you have any questions or hesitations about how to use cloth diapers? Contact us! And let us be your cloth diapering advocate.